Pirmas kreditas – nemokamai?
Greitieji kreditai turi vieną nemažą trūkumą – dideles palūkanas. Kaip būtų gerai, jei jos būtų bent dvigubai mažesnės, ar ne? Pasirodo, tai visai realu. Dar daugiau: įmanoma gauti kreditą su nulinėmis palūkanomis! Trumpai tariant, kiek pasiskolinsite, tiek ir grąžinsite. Mat kai kurios įmonės, siekdamos pritraukti naujų klientų, siūlo labai patrauklią paslaugą: pirmą kartą skolinantis, kreditas suteikiamas be palūkanų. Žodžiu, tai beveik tas pats, kas skolintis iš draugų ar artimųjų.
Troleibusas
Kuo geriau matosi moters krūtinė, tuo blogiau įsimena veidas. Kas bendra tarp Kirkorovo ir Pagranduko?
Abu pabėgo nuo bobutės. Važiuoja indėnų vadas automobiliu per Nevadą, netikėtai kažkas nutinka motorui. O pinigų mažai turi, remontui neužteks. Vadas nueina į kelkraštį, prisirenka šakelių, uždega didelį laužą ir signalizuoja pagal indėnų paprotį:
-Atsiųskit kas nors 500 baksų.
Jo gentainiai, esantys už kokių 50 mylių, pamatė šį pranešimą, irgi įkuria laužą, signalizuoja dūmais:
-Kam tau pinigai, vade?
O tuo metu netoliese esančiame poligone prasideda atominės bombos antžeminis bandymas – į dangų pakyla dideliausias grybas. Iš gentainių pusės tučtuojau ateina signalas:
- Gerai gerai, tuoj atsiųsim, ką, jau paklausti negalima?..
Kambario nuoma
Niekada nevėlu sugadinti pirmąjį įspūdį. Kareivis, nutaręs pajuokauti, paėmė aliuminio puoduką, apvertė ir nunešė karininkui:
- Pone kapitone, žiūrėkite, man išdavė puodelį be dugno!
Karininkas mąsliai apžiūri puodelį ir taria:
- Taip, netvarka… Jis ne tik be dugno, bet jo dar ir viršus užvirintas. Zmona: brangusis, tu toks protingas, toks talentingas, toks issimokslines!
Vyras: neeee, ash normalus, cia tik tu durne…
Katinas lempa
Vaikinas sako merginai:
-Aš tavo kairę koją vadinsiu Kalėdomis, dešinę – Velykomis, o pats tarp švenčių užbėgsiu. Pamoka, mokytoja vaikų prašo išvardinti, kokias žuvis mokiniai žino.
Marytė: karosiukas,
Antanukas: silkė,
Petriukas: kurviaška
Mokytoja: k-k-k-kas?
Petriukas: iš tėtčio sužinojau. Ėjo kartą jie su draugu žvejoti, tai draugas ir sako „Gal kokią kurviašką pasigausim“ Pora vyrukų pakliuvo į teismą – už tai kad rūkė žolę. Teisėjas, pažiūrėjęs į juos, nusprendė, kad jie dar per jauni ir nelabai tenusikaltę, kad sėstų į kalėjimą, o be to, kam gi nepasitaiko tos žolės parūkyti. Taigi ir sako jiems:
- Žinokite, kad žolės rūkymas yra nusikaltimas, ir aš galiu jus pasodinti į kalėjimą. Tačiau aš nusprendžiau duoti jums šansą: šį savaitgalį jūs turėsite vaikščioti miesto centre…
Vyrai montuoja kondicionierių
Uošvė žentui:
- Žinai, brangusis, sukis kaip nori, bet noriu, kad mane palaidotum Kremliaus sienoje.
Kita dieną žentas:
- Štai, brangi uošve, sukis kaip nori, bet laidotuves šiandien antrą nulis nulis Nuvažiavo dėdė su sūnėnu ir dukterėčia prie ežero pailsėti. Na, vaikai žaidžia, dėdė laikraštuką skaito. Po kažkiek laiko pribėga berniukas prie dėdės ir sako:
- Dėde Petrai, Marytė suvalgė musmirę!
- Jonuk, netrukdyk, tu ką nematai – aš skaitau! – pasake dėdė neatsitraukdamas nuo laikraščio.
Po kažkiek laiko vėl pribėga berniukas:
- Dėde, dėde, Marytė įkrito į ežerą! Ją galbėti reikia!
- O kam? Po musmirės ji vis tiek jokių šansų išgyventi neturi… Sėdi du narkomanai, rūko, muziką aptarinėja:
-Depeche Mode
-Ooooo… Depeche Mode… jo.. .pavaro…
-Pink Floyd.
-Ooooo……
Kad suprasti reikia pamatyti iki galo
Moteris naktį žadina vyrą:
-Man šalta!
Vyras atsikelia ir atneša antklodę. Netrukus ji vėl:
-Man karšta!
Vyras atsikelia ir atidaro langą. netrukus ji vėl:
-Aš noriu vyro!
-Viskas turi savo ribas, brangioji, iš kur aš tau antrą valandą nakties gausiu vyrą? Sėdi dvi čiukčės. Vienas sako:
-Atspėk, kiek aš turiu elnių. Jei atspėsi, abu atiduosiu.
Kitas spėja:
-Gal penkis? Kuo skiriasi palmė nuo peruko?
-Po palme gali pasislėpti daug bezdžionių – o po peruku viena.
Pritaikytos kojines
Mįslė: Aš turiu tris galvas, dešimt rankų, keturias kojas ant kurių po vienuolika pirštų. Kas aš?
Atsakymas: Melagis su nesveika fantazija. Paskaita. Pirmame suole sėdinti studentė nuolat žiovauja. Tai pastebėjęs, profesorius klausia:
-Sakykite, kodėl jūs žiovaujate? Ar neišsimiegojote?
-Taip, aš vakar užmigau po dviejų…
-Tai kitą kartą eikite miegoti po vieno! Onutei, jau gerokai perkopusiai trisdešimt senmergei, vis nesisekė ištekėti. Visi jos sutikti vyrai jai neįtikdavo. Pagaliau apsisprendė ir į laikaštį padavė tokį skelbimą:
Patraukti nevedusi moteris ieško vyriškio, kuris nemuštų, nepaliktų ir būtų ypač aršus lovoje.
Praėjo jau kelios dienos, o ji nesulaukė nė vieno skambučio. Staiga, vieną vakarą jai beskalbiant ji išgirdo smarkų beldimą į duris. Ji atidarė duris ir išvydo vyriškį invalido vežimėlyje…
Puslapiai:[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37]